Asceții trecutului

Pentru omul de astăzi, puținele note păstrate despre asceza sfinților, a călugărilor și a întemeietorilor de căi spirituale și religioase din trecut par povești inventate de Biserică sau de forul spiritual tutelar, menite să ascundă faptul că și ei au fost, până la urmă, supuși slăbiciunilor și viciilor inerente naturii umane. Și totuși, vechile religii și tradiții ezoterice de pe glob propuneau, aproape în unanimitate, izolarea, retragerea din societate, renunțarea la orice atașament lumesc și arderea oricăror dorințe impure pe rugul aspirației către desăvârșire. Continue reading